Těhotné ženy vítány

Těší mě milá mezioborová spolupráce s porodní asistentkou Bc. Ilonou Heřmánkovou, která uspořádala nádherné únorové setkání. Těhotné ženy měly možnost zavnímat své tělo, objevit nové prostory, dech, posdílet a doptat se.
Jsme pro Vás rádi k dispozici na tel. 777 981 861.